AJARA-2nd-

代表代行
代表代行流咲 葵
支配人
支配人歩 愛稀
主任
主任海堂スバル
主任
主任白崎章悟
海堂しんのすけ
海堂しんのすけ
恋紫瑛
恋紫瑛
ミッキー
ミッキー 
神咲 蓮
神咲 蓮 
唯月悠雅
唯月悠雅 
太陽
太陽 
北風大河
北風大河 
たける
たける 
鷹斗
鷹斗 
Kaina
影兎
ひかり
窺奇輝夜
コタロー
バイトリーダー
バイトリーダーK
代表取締役社長
代表取締役社長BOSS

代表代行
流咲 葵
Ryuzaki Aoi
 

支配人
歩 愛稀
Ayumu Aiki
  

主任
海堂スバル
Kaido Subaru
  

主任
白崎章悟
Shirosaki Shogo
 


恋紫 瑛
Koishi Teru
  


海堂しんのすけ
Kaido Shinnosuke
   

mickey
mickey
 

神咲 蓮
Kanzaki Ren

 

唯月 悠雅
yuzuki Yuga
 

太陽
Taiyo
 

北風大河
Kitakaze Taiga
 

 

 

たける
Takeru
  

鷹斗
takato
 


Kaina
Kaina
 


影兎
Eito


ひかり
Hikari
  

 

 


窺奇輝夜
Ukagai kiteya
 

 

 Ku
 

 

 


コタロー
Kptaro
 

 

バイトリーダー
K
K

 

代表取締役社長
BOSS
BOSS