AJARA-2nd-

代表代行
代表代行流咲 葵
支配人
支配人歩 愛稀
主任
主任海堂スバル
副主任
副主任白崎章悟
海堂しんのすけ
海堂しんのすけ
恋紫瑛
恋紫瑛
ミッキー
ミッキー 
神咲 蓮
神咲 蓮 
唯月悠雅
唯月悠雅 
太陽
太陽 
北風大河
北風大河 
たける
たける 
鷹斗
鷹斗 
Kaina
影兎
ひかり
窺奇輝夜
コタロー
バイトリーダー
バイトリーダーK
代表取締役社長
代表取締役社長BOSS

代表代行
流咲 葵
Ryuzaki Aoi
 

支配人
歩 愛稀
Ayumu Aiki
 

 

主任
海堂スバル
Kaido Subaru
 

副主任
白崎章悟
Shirosaki Shogo

 


恋紫 瑛
Koishi Teru
 

 


海堂しんのすけ
Kaido Shinnosuke
  

南海神酒
Nankai Miki

 

神咲 蓮
Kanzaki Ren

 

唯月 悠雅
yuzuki Yuga

 

太陽
Taiyo
 

北風大河
Kitakaze Taiga
 

 

たける
Takeru
 

 

鷹斗
takato

 


Kaina
Kaina
  

 


影兎
Eito
  

 


ひかり
Hikari
  

 


窺奇輝夜
Ukagai kiteya
  

 Ku
  

 


コタロー
Kptaro
  

 

バイトリーダー
K
K

代表取締役社長
BOSS
BOSS